Tuesday, 22 May 2012

HELLO FROM sLOVEnia, VELIKA DOLINA


Osnovna šola Velika Dolina

Osnovna šola je dobila ime po vasi Velika Dolina. Osnovno šolo Velika Dolina obiskuje 121 učencev,imamo tudi tri oddelke vrtca. Šola leži v na vasi v bližini grada mokrice in sicer skoraj v središču vasi. Pouk se začne ob 7.35. uri in se predvidoma konča ob 14.00. uri. Učenci nižje stopnje  imajo malico ob 9.uri,učenci višje stopnje pa imamo malico ob 10.uri. Kosilo se začne ob 12. uri.
Osnovna šola Velika Dolina je kulturna in okolju prijazna šola. Poleg šole stoji kozolec toplar,ki smo ga zgradili v sklopu projekta »Z glavo za naravo«.
Šola je majhna in prijetna,ker se vsi med sabo poznamo.

                Elementary  school Velika dolina.

The school got the name from the village called  Velika dolina. Elementary school Velika dolina has 121 students and we have also three kindergarden departments. The school lies near the Mokrice castle and almoust in the midle of then village. The lessons start at 7.35 and end at 14.00. Younger students have breakfast at 9.00 and odler stuents have brekfeast at 10.00. Lunch starts at 12.00                                                               
Elementary school Velika dolina is a cultural and environmental friendly school. Next to the school is a hayrack which was build in cooporation with the project with head for nature.
It's a small and nice school where everybody knows each other.
                Katja and Tomaž


1 comment:

  1. Thank you for this presentation!
    Well done to Katja and Tomaž.
    :-)

    ReplyDelete