Sunday, 13 May 2012

Hello from MedvodeOur school lies in Preska, a village not so far away from Slovenia's capital Ljubljana. It consists of two parts: the old and the new one. In the old part we have classrooms for art classes, history and craft, a dining room and a kitchen. We also have a very friendly chef, which will always make you laugh.  In the new, bigger part, there are classrooms for Science (Chemistry and Physics), Math and Slovene, English, Music, Biology, Geography and a computer classroom. There are also two gyms and a library with over 14,000 books.
There are about 450 students in our school at the very moment.
There are many interesting activities going on at our school. Students can visit sport activities such as basketball, football and volleyball, three school choirs and plenty of other classes. There are also extra lessons which are visited by students who want to know more about something, or who don't understand something.

Pouk poteka v eni izmeni, začne se ob 8.15 in konča okoli 15.00. Učenci lahko izbirajo med večjim številom izbirnih predmetov, med katerimi sta  tudi nemščina in francoščina, dopolnjujejo svoje znanje v naravoslovnem, prometnem in biološkem krožku. Ročne spretnosti lahko preizkusijo v likovnem in krožku ročnih del. Z veseljem obiskujejo tudi tečaje tujih jezikov, dramski krožek ter pevska zbora. Aktivni so v športnih dejavnostih, kot so badminton, košarka, odbojka, nogomet in atletika. Na šoli deluje tudi planinski krožek, ki sodeluje tudi z ostalimi šolami v občini.
Šola ima dve podružnici, in sicer na Topolu in v Sori.
Podružnična osnovna šola je na Topolu že več kot 45 let. Je med najvišje ležečimi  šolami v Sloveniji in je popolna osemletka, obiskuje jo med 20 in 30 učencev, ki jih poučuje 6 učiteljev. Pouk poteka v kombiniranih oddelkih. Na šoli je zelo dejavna dramska skupina, ki uprizarja igrice za krajane, učenci pa z veseljem sodelujejo v pevskem zboru. Na šoli delujejo tudi likovni, športni, računalniški in vrtnarski krožki. Šola živi in dela za kraj.
Podružnična osnovna šola Sora nadaljuje tradicijo šolstva že od leta 1873, ko je bilo zgrajeno prvo šolsko poslopje. Da je šola srce kraja, so dokazali krajani predvsem s tem, ko so si dolga leta prizadevali za novo šolo. Odprli so jo avgusta 1996. Šola je štirirazrednica, s telovadnico in lepo urejeno okolico. Obiskuje jo okoli 50 učencev. Na šoli delujejo športni, likovni, novinarski krožek in pevski zbor.


1 comment:

  1. Thank you, Tatjana!
    These are very interesting and informative facts about your school.

    ReplyDelete